Pidä huolta itsestäsi

Asahi Health menetelmä on ihmistä systemaattisesti hoitava ja harjoittava menetelmä, joka perustuu vuosituhantisiin viisausperinteisiin.

Asahin suomalaiset kehittäjät ovat suodattaneet näistä perinteistä nykyajan länsimaiselle ihmiselle helposti lähestyttävän ja sopivan menetelmän, missä harjoitetaan sekä kehoa että mieltä.

Koulutuksessa käydään luennoin ja harjoituksin läpi Asahi Health -menetelmän kolme perustavaa tasoa: 

1 . Asahi on monipuolinen terveysliikuntamenetelmä, jonka pehmeät liikkeet hoitavat ja ennaltaehkäisevät monia nykyajan vaivoja kuten niska-hartiaseudun vaivat ja selkävaivat. 

2 . Asahi on somaattinen menetelmä, joka opettaa kehon optimaalista käyttöä, hyvää pystylinjausta, rentoutta, liikkeen vapautta ja vaivattomuutta.

3 . Asahi on myös meditatiivinen kehoa ja mieltä yhdistävä harjoitus, jonka avulla voi opetella tunnistamaan myös mielensä toimintaa ja sen kautta lisätä itsetuntemustaan. 

 

Koulutus sopii hyvin esimerkiksi osaksi työpaikan Tyky/Tyhy -päivää, mutta myös itsenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Kouluttaja Timo Klemola

Kesto: 2,5-3 tuntia

Hinta: 850€ (alv 0). Hinta sisältää matkakulut Tampereen talousalueella

Asahin vertaisohjaajakoulutus liikuntavastaaville ja kokousvastaaville

Asahin vertaisohjaajakoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat ohjata työpaikkansa taukoliikuntatuokioita. Se sopii erityisen hyvin myös henkilöille, jotka järjestävät ja vastaavat kokouksista ja koulutuksista. 

Pitkät kokoukset ja koulutukset ovat sekä fyysisesti että henkisesti rasittavia. Kokous tai pitkä koulutus kannattaa keskeyttää liikuntatuokiolla, joka nostaa osallistujien sekä fyysistä että henkistä vireystilaa.

Asahi on tähän erinomainen liikuntamuoto. Asahin rennot, meditatiiviset liikkeet avaavat jäykän kehon, nostavat vireystilaa ja palauttavat keskittymiskyvyn.

Koulutus toteutetaan päivässä ja sen aikana opetellaan asahin perusliikesarja ja asahin keskeiset psykofyysiset periaatteet. Koulutuksessa opetellaan myös rakentamaan eri teemoille perustuvia lyhyitä asahi-tuokioita. 

Koulutuksessa opetellaan asahin perusliikkeiden lisäksi istumisen oikeaa ergonomiaa, kehon ja mielen rentouttamista liikkeen avulla, vireystilan nostamista aisteja avaamalla sekä keskittymistaidon harjoittamista tietoisen hengityksen avulla. 

Koulutus antaa hyvän perustan Asahi-Health-menetelmän käyttämiseen työpaikan taukoliikuntana sekä kokouksia ja koulutuksia tauottavana liikuntana.

Päivän koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tulla kertauskoulutukseen, missä heidän taitojaan tarkistetaan ja syvennetään. Koulutuksen sisällöstä on Asahi-Akatemian sivuilla videomateriaali, johon kannattaa tutustua jo koulutukseen valmistautuessaan.

Koulutuksen paikka: Asahi-Akatemian tila, Klingendahlin kiinteistö, Tampere

Kouluttaja Timo Klemola

Kesto: 1 päivä + 2 kertausta

Hinta: 600€/henkilö (alv 0 ) Mikäli samasta yrityksestä osallistuu useampi henkilö, 400€/henkilö (alv 0)

Asahi Health- ja Bodyfulness -menetelmiin perustuva johdon koulutus

Koulutus räätälöidään asiakkaan tarpeet sekä ajankäyttö huomioiden ja voidaan toteuttaa esimerkiksi osana johdon strategiapäiviä.

Koulutuksen tavoitteita:

1 . Harjoitukset rauhoittavat ja tasapainottavat mieltä.  

2 . Harjoitukset lisäävät sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.

3 . Harjoitukset kehittävät keskittymiskykyä ja läsnäoloa tilanteissa

4 . Harjoitukset lisäävät tietoisuutta omasta kehosta ja mielen tilasta

Menetelmien terveysvaikutukset ovat laajat. Niissä avataan ja rentoutetaan systemaattisesti koko keho. Samalla avataan koko kehon liikkuvuutta, hyvää pystylinjausta, hengitystä sekä aisteja. 

Oman kehon ja mielen aistiminen tuottaa myös kykyä aistia kuormituksia ja opettaa tunnistamaan omia rajoja, jonka avulla voidaan paremmin hallita työssä jaksamista ja välttää uupumista.

Koulutuksen tavoitteena on pitkäaikaiset ja konkreettiset vaikutukset osallistujien hyvinvointiin. Koulutuksen jatkoksi voidaan sopia ajankäyttöönne sopivia kertaus- ja jatkotapaamisia.

Kouluttaja Timo Klemola

Kesto: 1-3 päivää

Hinta: alkaen 2500€ (alv 0)

Valikko